ชื่อไทย : -
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ : Delanat's Paphiopedilum
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paphiopedilum delenatii Guillaumin
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ทรงพุ่มขนาด  12 – 20 เซนติเมตร
ใบ :
รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 3 – 3.5 เซนติเมตร ยาว 10 -15 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นลายตารางสีเขียวเข้มสลับสีเขียวเทา ใต้ใบมีจุดประสีม่วงแดงหนาแน่น โคนต้นมีขนเล็กน้อย  
ดอก :
ดอกเดี่ยว มี 1 - 2 ดอกในหนึ่งช่อ ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 22 เซนติเมตร มีสีม่วงแดง มีขนขึ้นปกคลุม ดอกมีกลิ่นหอม เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 7- 10 เซนติเมตร กลีบดอกแผ่แบนอยู่ในแนวระนาบ มีสีขาวอมชมพูอ่อน มีขนสีขาวขึ้นปกคลุม กลีบนอกบนมีสีขาวอมชมพูอ่อน มีขนสั้นปกคลุมโดยรอบ โล่มีแต้มสีเหลืองและชมพูเข้ม รูปทรงเป็นรูปไข่ค่อนข้างกลม กระเป๋ามีสีขาว เส้นร่างแหสีชมพูเข้มเรื่อๆ ปากมนหนา 
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : ธันวาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : มกราคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :
นิเวศวิทยา       เจริญในป่าดิบชื้น ที่มีซิลิเกตหรือดินมีสภาพเป็นกรด ทีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1300 – 1800 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 19 – 25 องศาเซลเซียส
 ถิ่นกำเนิด       ทางตอนใต้ของเวียดนาม
 การกระจายพันธุ์        ทางตอนใต้ของเวียดนาม
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ควรปลูกในโรงเรือนที่มีการพรางแสง ถ้าจะให้ดีควรมีหลังคากันฝน อากาศถ่ายเทได้สะดวก รดน้ำสม่ำเสมอ ปลูกในกระถางพลาสติก หรือกระถางดินเผา วัสดุปลูกที่ควรระบายน้ำได้ดี เก็บความชื้นได้ดี ทนทาน ที่นิยมใช้ได้แก่ โฟม อิฐทุบ ถ่านเกล็ด หินภูเขาไฟ ใบทองหลาง ใบก้ามปูผุ รดน้ำวันละครั้งในตอนเช้า ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และแยกหน่อ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวนภายในและภายนอกอาคาร
แหล่งอ้างอิง : http://slipperorchids.info/paphdatasheets/parvisepalum/delenatii/index.html http://www.orchidspecies.com/paphdelanati.htm http://www.canadianorchidcongress.ca/Ingrid/paphdelenatii.html http://orchids.wikia.com/wiki/Paphiopedilum_delenatii
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554